Bestyrelsens forretningsorden

Forretningsorden for VAKs bestyrelse

 1. Der afholdes bestyrelsesmøder mindst en gang i kvartalet. Disse fastlægges som regel for et halvt år af gangen og tilskrives bestyrelsen via e-mail.
 2. Bestyrelsesmøderne indkaldes med forslag til dagsorden af formanden / projektlederen senest 7 dage før bestyrelsesmødet. Referatet udsendes senest 7 dage efter bestyrelsesmødet.
 3. Dagsordenen til bestyrelsesmøderne rummer disse faste punkter:a)  Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmødeb)  Beslutningspunkter

  c)  Evt.

 4. Nye punkter til dagsorden godkendes under pk. b.
  1. Mødet ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Projektlederen fører referat der offentligøres på VAKs hjemmeside når det er godkendt.
  2. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 4 eller flere medlemmer inklusive formanden eller næstformanden er til stede.
  3. Projektlederen deltager i bestyrelsesmøderne med taleret og er fast referent.
 5. Projektlederen er budgetansvarlig overfor bestyrelsen og fremlægger budgetkontrol for bestyrelsen til hvert ordinært bestyrelsesmøde.
 6. VAKs bestyrelse og medarbejdere har adgang til bestyrelsesmøderne ved mindre bestyrelsen ikke ønsker det.
 7. Bestyrelsesmedlemmer kan få tilskud til transport til og fra bestyrelsesmøder. Der betales efter statens takster. Se bilag.Medarbejderne får ikke transport tilskud.
 8. Projektlederen er ansat af bestyrelsen til at lede driften af VAKs værkstederne og er budgetansvarlig for driften.

 

 Projektledelsens beføjelser

 1. Projektlederen har beføjelser til at ansætte og opsige medarbejdere.Bestyrelsen skal deltage i beslutninger omkring ansættelse og opsigelse af medarbejdere i stillingen som værkstedsansvarlig.
 2. Projektledelsen vurderer hvilke tiltag der er relevante for værkstedets udvikling og er budgetansvarlig for disse.
 3. Projektlederen og / eller den værkstedsansvarlige udarbejder aftaler, overslag og tilbud for indkomne opgaver for medlemmer og andre. De vil samtidig vurdere hvilke konsulenter og håndværkere der inddrages til den konkrete opgave.
 4. For konsulenter og timeansatte medarbejdere skal der udfærdiges en kontrakt.Kontrakter, timesatser mm.varetages af projektlederen.
 5. Værkstedernes timesats er fastsat og er gældende ved mindre andet er aftalt med projektlederen.Vedtaget på bestyrelsesmødet d.22 oktober 2015

Formand, Henrik Miklos Andersen