Priser

Medlemskab
For at kunne bruge VAKs værksteder skal du være medlem. Du kan læse mere om mulighederne for at blive medlem her. Et medlemskab af foreningen koster kr. 320,- pr. kalenderår. Medlemskabet giver dig mulighed for at bruge VAK’s værksteder på foreningens betingelser.

VAK’s medarbejdere kan købes til projektsparing og vejledning, men det er altid kunstnerens eget ansvar at gennemføre projektet.

 

Du kan hente den aktuelle prisliste her.