Bronze- og aluminiumsstøberi

I bronze- og aluminiumsstøberiet forefindes alt nødvendigt udstyr og materialer til ‘cire perdue’ og sandstøbning i bronze. Bronzestøberiet består af et formningsrum, hvor udglødningsovnen på 1,7 m3 er placeret.

Ovn til opvarmning af digle indeholdende max. 100 kg. bronze i eget ventileret rum i forbindelse med udstøbningssalen med 3 kraner til transport af digler.

 

Støbedage
Som hovedregel laver værkstedet en støbning den første torsdag i hver måned. Hvis der er tale om Cire Perdue, skal formene være færdige senest torsdagen før, da de skal stå i udbrændigsovnen i en uge.

 

  Det er et krav, at de kunstnere, som har værker med i støbningen deltager denne dag. Hvis der er værker til flere månedlige støbninger aftaler værkstedsmedarbejderen støbningtidspunktet med de deltagende kunstnere hvis en ekstrastøbning er mulig.