Kursus – Formstøbning i glas

 

Underviser og Glaspuster Anders Raad kommer til VAK og underviser i fire dage i formstøbning. Anders underviser til hverdag på KAKA Designskolen Bornholm og har eget glaspusteri i Charlottenlund.

Kurset er planlagt til at vare 4 dage fordelt over en 1 måned og er et teknisk orienteret kursus. Kurset er en grundlæggende introduktion til glasstøbning.
Kurset tager udgangspunkt I deltagernes egne modelerede modeller og der undervises i fordele og ulemper, som man bør tage hensyn til ved modelleringen.

Deltagerne undervises i at lave støbeforme til glasstøbning, programmering af ovne hvori støbningen foregår og en efterfølgende simpel bearbejdning af glasstøbningen. Gipsformene laves, i store træk ligesom støbeforme til bronze, og den væsentligste forskel er, at man placerer hele formen med glasskår i et reservoir i en ovn, som opvarmes til ca. 860 C, hvorefter glasset langsomt flyder ned i formen. Afkølingen af støbningen foregår meget langsomt for at undgå revner i glasset.

1. kursusdag:
Deltagernes medbragte modeller diskuteres og evt. ændres for bedre egnethed for glasstøbning.
Der skal medbringes mindst to modeller: et relief max 15×15 x5 cm og en 3D model ca. 10x5x5 cm model. Relieffet behøver ikke at være lavet i voks, men kan være modelleret i f.eks. ler.
Der laves støbeforme i gips og reliefformene placeres i fusingovnen med glasskår og brændingen sættes i gang. I 3D formene skal voksen først udsmeltes inden glasstøbningen kan igangsættes.

2. Kursusdag
Relieffer fra første afstøbning renses og der skal ske en efterbearbejdning af støbekanter mm. 3D forme fra første kursusdag sættes over i keramikovn og programmeres til smeltning.
Der eksperimenteres med farvet glas, fordele og ulemper.
Nye voksmodeller og relieffer afformes og klargøres til støbning (hjemmearbejde).

3. Kursusdag
3D glasafstøbningerne renses og efterbearbejdes.
Analyse af erfaringer og handlemuligheder.
Nye forme med relieffer og 3D forme sættes over med farvet glas.

4. Kursusdag
Afstøbninger renses analyseres og vi eksperimenterer med sokler og præsentation.Nye forme sættes (fra kursusdag 3) over og nye støbeforme laves.

Afslutning.

Pris pr. person for alle fire kursus dage: Kr.: 2500,-

I kursusprisen er inkluderet materialer til formstøbning, forme og glas.

Kursus pladser: 8-10 deltagere

Tilmelding sker på: vak@vak-kunstvaeksteder.dk