Bliv medlem

Du kan blive medlem af VAK på to måder. Direkte optagelse eller via ansøgning til bestyrelsen.

Optagelseskriterier for medlemskab af VAK

Direkte optagelse kan ske hvis du som minimum har en bachelorgrad fra en af de tre statsanerkendte
danske billedkunstskoler eller en tilsvarende international billedkunstnerisk uddannelse.

 

Alle andre skal ansøge bestyrelsen om optagelse. Har du tidligere været medlem, skal du også ansøge bestyrelsen om optagelse. Ansøgningen vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan efter kunstfagligt skøn optage eller afvise ansøgningen.

Din ansøgning skal i begge tilfælde indeholde følgende:

 

En udfyldt optagelsesblanket

CV

Billedmateriale

 

Ansøgningen skal sendes i én samlet pdf og må max fylde 10 sider:
Sendes til: blivmedlem@vak-kunstvaerksteder.dk

Når du er optaget som medlem i VAK

Det koster 800 kr. inkl. moms at blive medlem af foreningen VAK. Det inkluderer medlemskab resten af
kalenderåret, 1 times rundvisning og introduktion til VAKs værksteder samt 30 min. Projektsparring første
gang du kommer. På den måde håber vi du får den bedst mulige start på VAK.

 

Efterfølgende koster det 400 kr. inkl. moms pr. kalenderår, som automatisk bliver fornyet via PBS.

Medlemskabet giver dig ret til at bruge VAK’s værksteder på de betingelser, der er beskrevet under de enkelte værksteder, og som aftales med VAK’s ansatte.

 

Som medlem modtager du nyhedsbreve, og du vil blive indkaldt til generalforsamling.

VAK har forsikret sit udstyr, men du skal som medlem selv sørge for ansvars- og ulykkesforsikring.

Under fanen ‘FOR MEDLEMMER’ kan du danne dig et overblik over det meste du skal vide som medlem, Bl.a. generel information om priser for brugen af VAK.