Priser

Medlemskab
For at kunne bruge VAKs værksteder skal du være medlem. Medlemskab af foreningen koster kr. 320,- pr. kalenderår.
Medlemskabet giver dig mulighed for at bruge VAK’s værksteder på foreningens betingelser.

Priser ved brug af værkstederne
80 kr. pr.dag

 

Overnatning på VAK
80 kr. pr. nat

 

Vejledning & hjælp
VAK’s medarbejdere kan købes til vejledning og hjælp, men det er altid kunstnerens eget ansvar at gennemføre projektet. Den forbrugte tid afregnes med 400,- pr. time.

 

Alle priser er eks. moms. Kontakt os for materiale priser