Generalforsamling 2015

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Vestsjælland Arbejdende Værksteder
Tirsdag den 21. april 2015, kl. 16.00-18.30  

 

Generalforsamlingen afholdes på:

Det Kongelige Danske Kunstakademi, 
Kongens Nytorv 1, 1050 København K
(”Kælderkantinen”- Igennem porten ved Kgs.Nytorv og ned til venstre)

16.00 – 16.20   Åbning
Professsor v.Billedhugger skolen Martin Erik Andersen vil åbne generalforsamlingen.

16.30 – 18.30 Generalforsamling

19.00 – 22.00 Middag
Middag i kælderkantinen. Kr. 100 pr.person.
VAK søger for øl, vand og kage til kaffen.

Tilmelding til generalforsamlingen og spisning:
Senest mandag d.13 april på vak@vak-kunstvaerksteder.dk eller tlf.: 59 27 70 77