Huskunstnerprojekt med Hartmut Stockter på VAK

HEMMELIGE DYREBANDER

Børnene i 4 E på Jyderup afdelingen, Tornvedskolen skal i efteråret 2015 arbejde tæt sammen med den dansk/tyske kunstner Hartmut Stockter.

Hartmut skal sammen med de 24 børn i klassen skabe flere værker på skolens områder og projektet vil ende ud i ”den store afsløring” lige inden skolernes efterårsferie. Her vil alle interesserede blive inviteret på en skattejagt på Jyderup afdelingen skole.

Kunstneres skriver selv om projektet: ”Idéen er at inddele børnene i grupper (“bander”). Hver bande får tildelt eller må vælge en slags totemdyr. Alle dyr som står til udvalg, er arter der forekommer naturligt i Danmark. Dette kan for eksempel være bænkebider, flagermus, skrubtudse, hundestejle, kanin, osv. Børnene skal finde et forholdsvist hemmeligt sted i skolens omgivelser, hvor de indretter eller forbedrer et biotop til den pågældende dyreart. Samtidig skal stedet markeres med en slags skrin til dyret. I skrinet kan man finde billeder og skulpturer af dyret, fremstillet af eleverne, blandet andet på VAK, og man kan finde informationer om dyrets behov og levevis, som børnene har samlet. Banden kan desuden arbejde på et bandelogo.”

Hartmut Stockters lidenskab og gennemgående tema er ¬kort fortalt ¬ naturen og iagttagelsen. Hartmut arbejder med at bringe beskueren tættere på naturen og lader os se verden fra højest uventede synsvinkler.

Støtter fra statens huskunstnerpulje og Holbæk kommune. Jyderup afdelingen fra Tornvedskolen har modtaget støtte til projektet fra Kulturstyrelsen samt midler fra Holbæk kommune til dette spændende og intense forløb for eleverne på Tornvedskolen.

Projektets samarbejdspartnere Skolen og kunstneren skal i perioden arbejde tæt sammen med Vestsjællands Arbejdende Kunstnerværksteder VAK og BGK afd. I Holbæk.

Børnene vil få muligheden for at komme på VAKs professionelle værksteder og se hvordan professionelle kunstnere arbejder med kunst. I perioden vil børnene også blive inviteret til at overvære en bronzestøbning og selv få fingre ned i gips, ler og andre materialer de ikke til hverdag har muligheden for at lære at kende.

BGK eleven Sidsel Mouritzen fra Holbæk er blevet tilknyttet projektet. Hun skal under hele projektet følge Hartmut og eleverne og være med i både de kreative processer og formidlingsarbejdet med børnene.

I kan læse mere om Hartmut i denne artikel fra Kunsten.nu: http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php…
Eller på kunstneres egen hjemmeside: www.hstockter.de

Læs også mere om VAKs værksteder på: www.vak-kunstvaerksteder.dk