Nye stærke kræfter I VAK’s bestyrelse

Til generalforsamlingen blev der valgt to nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

De nye kræfter i bestyrelsen er Julie Bitsch og Pernille Bøgild og som suppleanter, Anders Bonnesen og Nynne Livbjerg. VAK’s bestyrelse se nu sådan ud.:

Formand: Erik Varming

Bestyrelsesmedlemmer: Julie Bitsch, Pernille Bøgild, Henrik Miklos Andersen, Olaf Manske Andersen, Finn Lerkenfeld og Grethe Micaelsen.

Suppleanter: Anders Bonnesen og Nynne Livbjerg.

Fratrædende fra bestyrelsesarbejdet gennem mange år er : Viggo Lynge Larsen og Lars Rasmussen.