VAK på Facebook

VAK har nu to Facebook sider, den officielle VAK side og vores nye interne gruppe VAK-Facebook side.

Den officielle side: www.facebook.com/vak.kunstvaerksteder
Denne side kan alle blive en del af. Alle som er interesserede i at vide hvad der sker på værkstedet.
Den interne gruppe: www.facebook.com/groups/vak.kunst/

VAK håber, at alle vores medlemmer har lyst til at være med. Dette forum kan til forskel fra den officielle ,side give os mulighed for at lægge stort som småt op i et forum, hvor der kun kommer medlemmer af Værkstedet.

Det sociale netværk kan give os en god og hurtig måde at kommunikere med hinan­den på. Vi kan orientere os om ændringer på værkstedet, støbedage og mange andre praktiske informationer.

Vi kan også kunstner-til-kunstner følge lidt med i, hvad vi hver især laver på værk­stedet og følge hinandens udstillinger og projekter.

Vi ses derude