WORKSHOP I BRONZESTØBNING

19. 20. 21. & 28. 29. November 2018

Workshoppen henvender sig til dem som gerne vil lære at arbejde med støbemetoden, Cire Per-due.(Tabt voks)

Formålet med workshoppen er at give indblik i processen og bronzens muligheder, samt at give mulighed for at eksperimentere og derigennem afprøve nye grænser, teknikker og udtryk.

Underviser på workshoppen er Bronzestøberen Johan Ludvig Varming.

Johan Ludvig har mange års erfaring både på sit eget støberi og VAKs værksteder.

Hvis I ønsker at forberede modeller og skulpturer hjemmefra, skal I være opmærksomme på hvilke materialer jeres modeller er lavet af, da vi IKKE arbejder med afformning i siliconer på denne workshop.

Vi vil arbejde med udbrændinger af emner og skulpturer som er opbygget i voks eller andre brand-bare materialer, som eksempelvis brændbare readymates.

Hvis I har en siliconeform som I ønsker at lave voksafstøbninger af, kan I medbringe den.

Vores ovne blive opvarmet til 600 grader. Derfor er det muligt at udbrænde mange forskellige mate-rialer i ovnen.

Vi har gode erfaringer med udbrændinger af: Træ, tøj, nogle typer af plast, organisk materiale.

Der kan IKKE udbrændes følgende i ovnen: Ler, metal, gips, knoglemateriale, glas m.m.

Da workshoppens formål er at øge indsigten i bronzestøbnings teknikker er der en begrænsning på hvor store skulpturer deltagerne kan medbringe. MAX mål: 20x20x20 cm

I er meget velkommen til at medbringe flere emner.

 

KURSUSPLAN

 

Arbejde med Voks, Kanaler og indstøbning af forme Varighed: 3 dage, (d.19,20 og 21 november 2018)

 • Arbejde med voks, modeller/skulptur og readymates
 • Voksstøbning af skulptur i negativ form
 • Kanaler til indløb og udluftning
 • Indstøbning af voksmodel/ klargøre forme til ovnen

 

Udglødning af de indstøbte forme foretages på værkstedet (Varighed: 5 dage i ovnen)

Støbning og færdiggørelse

Varighed: 2 dage (d.28 og 29 november 2018)

 

 • Støbning, udbankning af skulpturer
 • Ciselering og patinering

 

PRAKTISK INFOMATION
VAKs workshops afholdes primært for VAKs medlemmer.
Hvis du ikke er medlem og ønsker at deltage, vil du blive tildelt en plads på ventelisten. Du vil modtage svar om du er med på holdet senest 14 dage inden workshoppens start.

Pris for alle dage pr. Kursist vil være: kr. 3900,- I prisen er inkluderet:

 • Voks, gips
 • 1 kg. bronze

Materiale forbrug som overstiger det inkluderede skal betales af hver enkelt kursist.

Hvis I er i tvivl om noget vedr. workshoppen kan i kontakte Johan Ludvig på værkstedet hver onsdag mellem kl.08-12 på tlf.:21 27 52 77

 

TIDSPUNKT

 1. 19, 20, 21 nov. & d. 28, 29 nov. 2018 kl.09.00 -15.00.

 

STED OG KONTAKT INFOMATION

VAK, Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder

Teglværksvej 22

4450 Jyderup

Tlf.: 21 27 52 77

vak@vak-kunstvaerksteder.dk

 

OVERNATNING

VAK råder over 2 værelser og en beboelsesvogn. Som udgangspunkt er der en person pr. værelse. I tilfælde af at alle værelser er optaget er der mulighed for at sove to på hvert værelse. Skriv dog til os hvis I kender hinanden og ønsker at sove i samme rum. Overnatning koster kr.100 pr. nat. pr. person.

VAK forbeholder sig retten til at aflyse kurset hvis der er mindre end 5 tilmeldinger. Tilmelding sker på: vak@vak-kunstvaeksteder.dk eller på tlf.:21 27 52 77

 

FAKTURERING

I vil inden kursusstart modtage en faktura pr. mail

 • Generelle – afbestillingsbetingelser Tilmelding til kurser o. lign. er bindende. Eventuel afbestilling skal foregå skriftligt til vak@vak-kunstvaerksteder.dk
 • Afbestillingsbetingelser – Ved afmelding senere end 1 uge før opkræves der halv kursusafgift. Ved afmelding senere end 1 døgn før opkræves hele kursusafgiften.
 • Er der venteliste, og vi kan besætte pladsen med en person fra ventelisten, vil der ikke blive opkrævet kursusafgift.