WORKSHOP I BRONZESTØBNING

Cire perdue . D.19. 20. 21. & 27. 28. juni 2017

Workshoppen henvender sig til dem som gerne vil lære at arbejde med støbemetoden, Cire Perdue.(Tabt voks)

Formålet med workshoppen er at give indblik i processen og bronzens muligheder, samt at give mulighed for at eksperimentere og derigennem afprøve nye grænser, teknikker og udtryk.

Underviser på workshoppen er Bronzestøberen Johan Ludvig Varming. Johan Ludvig har mange års erfaring både på sit eget støberi og VAKs værksteder.

Hvis I ønsker at forberede modeller og skulpturer hjemmefra, skal I være opmærksomme på hvilke materialer jeres modeller er lavet af, da vi IKKE arbejder med afformning i siliconer på denne  workshop.
Vi vil arbejde med udbrændinger af emner og skulpturer som er opbygget i voks eller andre brandbare materialer, som eksempelvis brændbare readymates.
Hvis I har en siliconeform som I ønsker at  lave voksafstøbninger af, kan I medbringe den.

Vores ovne blive opvarmet til 600 grader. Derfor er det muligt at udbrænde mange forskellige materialer i ovnen. Vi har gode erfaringer med udbrændinger af: Træ, tøj, nogle typer af plast, organisk materiale.
Der kan IKKE udbrændes følgende i ovnen: Ler, metal, gips, knoglemateriale, glas m.m.

Da workshoppens formål er at øge indsigten i bronzestøbnings teknikker er der en begrænsning på hvor store skulpturer deltagerne kan medbringe.

I er meget velkommen til at medbringe flere emner.
MAX mål: 20x20x20 cm

KURSUSPLAN
Arbejde med Voks, Kanaler og indstøbning af forme
Varighed: 3 dage, (d. 19, 20, 21 juni)

Arbejde med voks, modeller/skulptur og readymates
Voksstøbning af skulptur i negativ form
Kanaler til indløb og udluftning
Indstøbning af voksmodel/ klargøre forme til ovnen

 Udglødning af de indstøbte forme foretages på værkstedet (Varighed: 5 dage i ovnen)

Støbning og færdiggørelse
Varighed: 2 dage (d.27, 28 juni)

Støbning, udbankning af skulpturer
Ciselering og patinering

PRAKTISK INFOMATION
Pris for alle dage pr. Kursist vil være: kr. 3500,- I prisen er inkluderet:
Voks, gips
1 kg. bronze
Materiale forbrug som overstiger det inkluderede skal betales af hver enkelt kursist.

Hvis I er i tvivl om noget vedr. workshoppen kan i kontakte Johan Ludvig på værkstedet hver onsdag mellem kl.08-12 på tlf.:21 27 52 77

TIDSPUNKT
D. D.19, 20, 21 & 27, 28 juni 2017. kl.09.00 -15.00.

KONTAKT INFOMATION
VAK, Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder
Teglværksvej 22
4450 Jyderup
Tlf.: 21 27 52 77
vak@vak-kunstvaerksteder.dk

OVERNATNING: VAK råder over 2 værelser og en beboelsesvogn. Som udgangspunkt er der en person pr. værelse. I tilfælde af at alle værelser er optaget er der mulighed for at sove to på hvert værelse. Skriv dog til os hvis I kender hinanden og ønsker at sove i samme rum. Overnatning koster kr.100  pr. nat. pr. person.

VAK forbeholder sig retten til at aflyse kurset hvis der er mindre end 5 tilmeldinger. Tilmelding sker på: vak@vak-kunstvaeksteder.dk eller på tlf.:21 27 52 7

 • ·         Fakturering:
  I vil inden kursusstart modtage en faktura pr. mail

 

 • ·         Generelle – afbestillingsbetingelser
  Tilmelding til kurser o. lign. er bindende. Eventuel afbestilling skal foregå skriftligt til 
  vak@vak-kunstvaerksteder.dk
 • ·         Afbestillingsbetingelser –
  Ved afmelding senere end 1 uge før opkræves der halv kursusafgift.
  Ved afmelding senere end 1 døgn før opkræves hele kursusafgiften.
 • ·         Er der venteliste, og vi kan besætte pladsen med en person fra ventelisten, vil der ikke blive opkrævet kursusafgift.