WORKSHOP I SKULPTUR- OG DESIGNPROJEKTER I BETON

31.10, 7.11, 14.11 & 21.11 2017

Skulptur- og designprojekter i beton

På baggrund af deltagernes projekter vil vi gennemgå materialer og teknikker og undersøge mulighederne for at skabe rumlige former og interessante overflader.

Underviser på workshoppen er kunstneren og Værkstedsansvarlig Benny Forsberg Jensen.

MATERIALER OG TEKNIKKER PÅ WORKSHOPPEN
BETON som vi kender i byggeri og inventar har et væld af muligheder for rumlig formgivning. Ved støbning i silikone,- gips eller træform kan man fremstille meget præcise objekter. Med fiberbeton kan store skulpturer relativt let laves ved udkastning og ”modellering” på metal og hønsenets-stativer. Ved glitning i den våde beton eller slibning af de afhærdede objekter kan opnås meget forskellige overflader. Endelig er mosaik- og terrazzoteknikker blot endnu en del af betonarbejdets muligheder, som også kan inddrages.

FORLØB
På grund af materialernes lange afhærdningstid er workshoppen struktureret som fire workshopdage i løbet af efteråret 2017. I de mellemliggende perioder er der mulighed for at arbejde selvstændigt videre og lade materialerne hærde.

Tirsdagene – d.31/10, 7/11,14/11,21/11  vil vi introducere teknikker og materialer i tidsrummet kl 9-16, og i samarbejde med VAK kan den enkelte deltager så planlægge de mellemliggende og efterfølgende arbejdsdage i værkstedet på VAKs normale vilkår.

Alle materialer købes efter vægt, da forbruget kan vise sig meget forskelligt. VAK har et grundlager af materialer til workshop, men deltagerne er velkomne til at medbringe egne foretrukne materialer. Medbring gerne eget udstyr som handsker, briller, åndedrætsværn m.m. – bemærk: sikkerhedssko er obligatorisk!

PRAKTISK INFOMATION
Pris: pr. Person kr. 2.500
Tidspunkt: Tirsdagene – d.31/10, 7/11,14/11,21/11,  kl.09.00 -16.00
Hvor: VAK, Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder
Teglværksvej 22, Jyderup
Tlf.: 21 27 52 77
vak@vak-kunstvaerksteder.dk

Overnatning: VAK råder over 2 værelser og en beboelsesvogn. Som udgangspunkt er der en person pr. værelse. I tilfælde af at alle værelser er optaget er der mulighed for at sove to på hvert værelse. Skriv dog til os hvis I kender hinanden og ønsker at sove i samme rum. Overnatning koster kr.100  pr. nat. pr. person.
VAK forbeholder sig retten til at aflyse kurset hvis der er mindre end 5 tilmeldinger. Tilmelding sker på: vak@vak-kunstvaeksteder.dk eller på tlf.:21 27 52 77

Fakturering: I vil inden kursusstart modtage en faktura pr. mail
Generelle – afbestillingsbetingelser
Tilmelding til kurser o. lign. er bindende. Eventuel afbestilling skal foregå skriftligt tilvak@vak-kunstvaerksteder.dk
Afbestillingsbetingelser –
Ved afmelding senere end 1 uge før opkræves der halv kursusafgift.
Ved afmelding senere end 1 døgn før opkræves hele kursusafgiften.
Er der venteliste, og vi kan besætte pladsen med en person fra ventelisten, vil der ikke blive opkrævet kursusafgift.